Σχετικά με μας

Είμαστε η Β' τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

Μπορείτε να τονίσετε σπουδαίες πληροφορίες ή ανακοινώσεις σε κείμενα σαν κι αυτό.


Ιστορικό του project

Η ιστοσελίδα της Β΄τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χίου δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου. Πρωταρχικός στόχος είναι να καλύψει της ανάγκες του προγράμματος αυτού αλλά και να αποτελέσει το μέσο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης με τη σχολική κοινότητα.